Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector.GreaterThanOrEqual

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí nový vektoru, jehož elementy signál, zda jsou větší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementů v druhé vektoru elementů v jedné vektoru.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

NázevPopis
System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGreaterThanOrEqual(Vector<Double>, Vector<Double>)

Vrátí nový integrální vektoru, jehož elementy signál, zda elementů v jedné vektoru jsou větší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementů v druhé vektoru s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGreaterThanOrEqual(Vector<Int32>, Vector<Int32>)

Vrátí nový integrální vektoru, jehož elementy signál, zda jsou větší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementů v druhé integrální vektoru elementů v jedné integrální vektoru.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGreaterThanOrEqual(Vector<Int64>, Vector<Int64>)

Vrátí nový vektoru dlouhé celé číslo, jehož elementy signál, zda jsou elementy v jedné vektoru dlouhé celé číslo větší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementů v druhé vektoru dlouhých celých čísel.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGreaterThanOrEqual(Vector<Single>, Vector<Single>)

Vrátí nový integrální vektoru, jehož elementy signál, zda elementů v jedné vektoru jsou větší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementů v druhé vektoru jednoduchou přesností s plovoucí desetinnou čárkou.

System_CAPS_pubmethodSystem_CAPS_staticGreaterThanOrEqual<T>(Vector<T>, Vector<T>)

Vrátí nový vektoru, jehož elementy signál, zda jsou větší než nebo rovna hodnotě jejich odpovídající elementů v druhé vektoru stejného typu elementů v jedné vektoru zadaného typu.

Zpět na začátek
Zobrazit: