Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost Vector<T>.Count

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí počet prvků, které jsou uložené v vektoru.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static int Count { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Int32

Počet elementů uložené v vektoru.

Exception Condition
NotSupportedException

Přístup k příjemce vlastnosti prostřednictvím reflexe není podporována.

Zpět na začátek
Zobrazit: