Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Konstruktor Vector<T>(T[])

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří vektor ze zadaného pole.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public Vector(
	T[] values
)

Parametry

values
Type: T[]

Číselná pole.

Exception Condition
ArgumentNullException

values je null.

values musí obsahovat alespoň Count elementy.

Zpět na začátek
Zobrazit: