Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector.LessThanOrEqual (Vector<Int64>, Vector<Int64>)

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí nový vektoru dlouhé celé číslo, jehož elementy signál, zda jsou elementy u funkce vector jeden dlouhé celé číslo menší nebo roven jejich odpovídající elementy druhé vektoru dlouhých celých čísel.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector<long> LessThanOrEqual(
	Vector<long> left,
	Vector<long> right
)

Parametry

left
Type: System.Numerics.Vector<Int64>

První vektor k porovnání.

right
Type: System.Numerics.Vector<Int64>

Druhý vektor k porovnání.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Vector<Int64>

Výsledný vektoru dlouhých celých čísel.

Zpět na začátek
Zobrazit: