Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Quaternion.Inequality Operátor (Quaternion, Quaternion)

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí hodnotu, která označuje, zda dva kvaternionů nejsou shodné.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static bool operator !=(
	Quaternion value1,
	Quaternion value2
)

Parametry

value1
Type: System.Numerics.Quaternion

První quaternion k porovnání.

value2
Type: System.Numerics.Quaternion

Druhý quaternion k porovnání.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud value1 a value2 nejsou stejné; jinak false.

Zpět na začátek
Zobrazit: