Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector.Equals (Vector<Single>, Vector<Single>)

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí nový integrální vektoru, jehož elementy signál, zda jsou si rovny elementů v dvě zadané vektory jednoduchou přesností.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector<int> Equals(
	Vector<float> left,
	Vector<float> right
)

Parametry

left
Type: System.Numerics.Vector<Single>

První vektor k porovnání.

right
Type: System.Numerics.Vector<Single>

Druhý vektor k porovnání.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Vector<Int32>

Výsledný integrální vektoru.

Zpět na začátek
Zobrazit: