Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector.LessThan (Vector<Double>, Vector<Double>)

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí nový integrální vektoru, jehož elementy signál, zda jsou elementy v jedné vektoru s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností menší než odpovídající prvky v druhé vektoru s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector<long> LessThan(
	Vector<double> left,
	Vector<double> right
)

Parametry

left
Type: System.Numerics.Vector<Double>

První vektor k porovnání.

right
Type: System.Numerics.Vector<Double>

Druhý vektor k porovnání.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Vector<Int64>

Výsledný integrální vektoru.

Zpět na začátek
Zobrazit: