Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Quaternion.CreateFromYawPitchRoll (Single, Single, Single)

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří nový quaternion z daného úhlu natočení, výška a vrácení.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Quaternion CreateFromYawPitchRoll(
	float yaw,
	float pitch,
	float roll
)

Parametry

yaw
Type: System.Single

Úhlu natočení úhel v radiánech, kolem osy Y.

pitch
Type: System.Single

Rozteč úhel v radiánech, kolem osy X.

roll
Type: System.Single

Vrácení úhel v radiánech, kolem osy Z.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Quaternion

Výsledný quaternion.

Zpět na začátek
Zobrazit: