Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Quaternion.Negate (Quaternion)

 

Publikováno: červenec 2016

Obrátí znaménko jednotlivé komponenty quaternion.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Quaternion Negate(
	Quaternion value
)

Parametry

value
Type: System.Numerics.Quaternion

Quaternion k negate.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Quaternion

Posunut quaternion.

Zpět na začátek
Zobrazit: