Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Konstruktor Plane (Vector3, Single)

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří Plane objekt ze zadaného normální a vzdálenosti na normální od počátku.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public Plane(
	Vector3 normal,
	float d
)

Parametry

normal
Type: System.Numerics.Vector3

Normální vektor plochy.

d
Type: System.Single

Plochy vzdálenost od počátku podél jeho normální vektoru.

Zpět na začátek
Zobrazit: