Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Plane.Equals

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí hodnotu, která označuje, zda tato instance a zadané Plane instance nebo zadaného objektu jsou si rovny.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

NázevPopis
System_CAPS_pubmethodEquals(Object)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda tato instance a zadaný objekt jsou stejné.(Přepisuje ValueType.Equals(Object).)

System_CAPS_pubmethodEquals(Plane)

Vrátí hodnotu, která označuje, zda tato instance a jiný objekt roviny jsou stejné.

Zpět na začátek
Zobrazit: