Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Quaternion.Divide (Quaternion, Quaternion)

 

Publikováno: červenec 2016

Rozdělí jeden quaternion podle druhý quaternion.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Quaternion Divide(
	Quaternion value1,
	Quaternion value2
)

Parametry

value1
Type: System.Numerics.Quaternion

Dividenda.

value2
Type: System.Numerics.Quaternion

Dělitel.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Quaternion

Quaternion, která je výsledkem dělení value1 podle value2.

Zpět na začátek
Zobrazit: