Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Quaternion.Subtract (Quaternion, Quaternion)

 

Publikováno: červenec 2016

Odečte každý prvek v druhém quaternion z jeho odpovídající element v první quaternion.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Quaternion Subtract(
	Quaternion value1,
	Quaternion value2
)

Parametry

value1
Type: System.Numerics.Quaternion

První quaternion.

value2
Type: System.Numerics.Quaternion

Druhý quaternion.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Quaternion

Quaternion obsahující hodnoty, které jsou výsledkem odečtením každý prvek v value2 z jeho odpovídající element v value1.

Zpět na začátek
Zobrazit: