Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Quaternion.Lerp (Quaternion, Quaternion, Single)

 

Publikováno: červenec 2016

Provede lineární interpolace mezi dvěma quaternions založené na hodnotu, která určuje vyvážení druhý quaternion.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Quaternion Lerp(
	Quaternion quaternion1,
	Quaternion quaternion2,
	float amount
)

Parametry

quaternion1
Type: System.Numerics.Quaternion

První quaternion.

quaternion2
Type: System.Numerics.Quaternion

Druhý quaternion.

amount
Type: System.Single

Relativní váhu quaternion2 v interpolace.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Quaternion

Interpolované quaternion.

Zpět na začátek
Zobrazit: