Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Quaternion.Equals (Object)

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí hodnotu, která označuje, zda tato instance a zadaný objekt jsou stejné.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public override bool Equals(
	object obj
)

Parametry

obj
Type: System.Object

Objekt k porovnání s aktuální instancí.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud je aktuální instance a obj jsou stejné; jinak false. Pokud obj je null, metoda vrátí false.

Aktuální instance a obj jsou si rovny Pokud obj je Quaternion objekt a odpovídající součásti každý matice jsou si rovny.

Zpět na začátek
Zobrazit: