Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Matrix4x4.Invert (Matrix4x4, Matrix4x4)

 

Publikováno: červenec 2016

Invertuje zadané matice. Vrácená hodnota označuje, zda operace byla úspěšná.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static bool Invert(
	Matrix4x4 matrix,
	out Matrix4x4 result
)

Parametry

matrix
Type: System.Numerics.Matrix4x4

Matice k invertování.

result
Type: System.Numerics.Matrix4x4

Když tato metoda vrátí, obsahuje obrácenou matice Pokud operace byla úspěšná.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud matrix úspěšně převeden; jinak false.

Zpět na začátek
Zobrazit: