Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Plane.CreateFromVertices (Vector3, Vector3, Vector3)

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří Plane objekt, který obsahuje tři zadané body.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Plane CreateFromVertices(
	Vector3 point1,
	Vector3 point2,
	Vector3 point3
)

Parametry

point1
Type: System.Numerics.Vector3

První bod definování rovinou.

point2
Type: System.Numerics.Vector3

Druhý bod definování rovinou.

point3
Type: System.Numerics.Vector3

Třetí bod definování rovinou.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Plane

Rovinou, který obsahuje tři body.

Zpět na začátek
Zobrazit: