Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Plane.Equality Operátor (Plane, Plane)

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí hodnotu, která označuje, zda jsou dva rovin stejné.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static bool operator ==(
	Plane value1,
	Plane value2
)

Parametry

value1
Type: System.Numerics.Plane

První rovinou k porovnání.

value2
Type: System.Numerics.Plane

Druhý rovinou k porovnání.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud value1 a value2 jsou stejné; jinak false.

Dva Plane objekty rovnají pokud jejich Normal a D pole jsou si rovny.

Equality Metoda definuje operace operátor rovnosti pro Plane objekty.

Zpět na začátek
Zobrazit: