Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Plane.Transform (Plane, Matrix4x4)

 

Publikováno: červenec 2016

Transformuje normalizované rovině podle matice 4 x 4.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Plane Transform(
	Plane plane,
	Matrix4x4 matrix
)

Parametry

plane
Type: System.Numerics.Plane

Normalizovaná rovinou k transformaci.

matrix
Type: System.Numerics.Matrix4x4

Transformační matice vyrovnat plane.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Plane

Transformovaná rovinou.

plane musí být normalizovány tak, aby jeho Normal vector má délku jednotky předtím, než tato metoda je volána.

Zpět na začátek
Zobrazit: