Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Matrix4x4.CreateTranslation (Single, Single, Single)

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří překladu matice ze zadaného X, Y a Z komponenty.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 CreateTranslation(
	float xPosition,
	float yPosition,
	float zPosition
)

Parametry

xPosition
Type: System.Single

Částka přeložit na ose X.

yPosition
Type: System.Single

Částka přeložit na ose Y.

zPosition
Type: System.Single

Částka přeložit na ose Z.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Matrix4x4

Překlad matice.

Zpět na začátek
Zobrazit: