Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Plane.Normalize (Plane)

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří nový Plane normalized objektu, jehož normální vektoru je normální vektoru roviny zdroje.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Plane Normalize(
	Plane value
)

Parametry

value
Type: System.Numerics.Plane

Roviny zdroje.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Plane

Normalizovaný roviny.

Zpět na začátek
Zobrazit: