Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Matrix4x4.Transform (Matrix4x4, Quaternion)

 

Publikováno: červenec 2016

Transformuje zadané matice použitím zadané Quaternion otočení.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 Transform(
	Matrix4x4 value,
	Quaternion rotation
)

Parametry

value
Type: System.Numerics.Matrix4x4

Matice transformace.

rotation
Type: System.Numerics.Quaternion

Otočení t použít.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Matrix4x4

Transformovaná matice.

Zpět na začátek
Zobrazit: