Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Matrix4x4.CreateScale (Single, Single, Single, Vector3)

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří měřítka matice posunu podle daného středový bod.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 CreateScale(
	float xScale,
	float yScale,
	float zScale,
	Vector3 centerPoint
)

Parametry

xScale
Type: System.Single

Hodnota škálovat podle osy X.

yScale
Type: System.Single

Hodnota škálovat podle na ose Y.

zScale
Type: System.Single

Hodnota škálovat podle na ose Z.

centerPoint
Type: System.Numerics.Vector3

Středový bod.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Matrix4x4

Měřítka matice.

Zpět na začátek
Zobrazit: