Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Matrix4x4.CreateRotationY (Single)

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří matice pro otáčení body kolem osy Y.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 CreateRotationY(
	float radians
)

Parametry

radians
Type: System.Single

Částka v radiánech, podle kterého Otočení okolo osy y.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Matrix4x4

Otočení matice.

Zpět na začátek
Zobrazit: