Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Matrix4x4.CreateTranslation (Vector3)

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří překladu matice ze zadané 3 dimenzionální vektoru.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 CreateTranslation(
	Vector3 position
)

Parametry

position
Type: System.Numerics.Vector3

Částka přeložit v každé ose.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Matrix4x4

Překlad matice.

Zpět na začátek
Zobrazit: