Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Matrix4x4.CreateLookAt (Vector3, Vector3, Vector3)

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří zobrazení matice.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 CreateLookAt(
	Vector3 cameraPosition,
	Vector3 cameraTarget,
	Vector3 cameraUpVector
)

Parametry

cameraPosition
Type: System.Numerics.Vector3

Poloha kamery.

cameraTarget
Type: System.Numerics.Vector3

Cíl, do které fotoaparátu odkazuje.

cameraUpVector
Type: System.Numerics.Vector3

Směr, ve kterém je "až" z hlediska kamery.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Matrix4x4

Zobrazení matice.

Zpět na začátek
Zobrazit: