Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Matrix4x4.CreateReflection (Plane)

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří matice, která odráží souřadnicový systém o zadaný rovinou.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 CreateReflection(
	Plane value
)

Parametry

value
Type: System.Numerics.Plane

Rovinou, o které chcete vytvořit reflexe.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Matrix4x4

Nová matice vyjádření odraz.

Zpět na začátek
Zobrazit: