Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Matrix3x2.Multiply Operátor (Matrix3x2, Matrix3x2)

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí matice, že výsledek násobení dvou matic společně.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix3x2 operator *(
	Matrix3x2 value1,
	Matrix3x2 value2
)

Parametry

value1
Type: System.Numerics.Matrix3x2

První matice.

value2
Type: System.Numerics.Matrix3x2

Druhý matice.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Matrix3x2

Matice produktu.

Multiply Metoda definuje operace násobení operátor pro Matrix3x2 objekty.

Zpět na začátek
Zobrazit: