Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Matrix4x4.ToString ()

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí řetězec, který představuje tuto matici.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public override string ToString()

Návratová hodnota

Type: System.String

Řetězcová reprezentace Tato matice.

Číselné hodnoty ve vráceném řetězci jsou formátovány pomocí konvencí aktuální jazykové verze. Například pro jazykové verze en US vráceného řetězce se může zobrazit jako { {M11:1.1 M12:1.2 M13:1.3 M14:1.4} {M21:2.1 M22:2.2 M23:2.3 M24:2.4} {M31:3.1 M32:3.2 M33:3.3 M34:3.4} {M41:4.1 M42:4.2 M43:4.3 M44:4.4} }.

Zpět na začátek
Zobrazit: