Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Matrix4x4.CreateBillboard (Vector3, Vector3, Vector3, Vector3)

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří kulovým billboardu, který otáčí kolem na pozici zadaného objektu.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix4x4 CreateBillboard(
	Vector3 objectPosition,
	Vector3 cameraPosition,
	Vector3 cameraUpVector,
	Vector3 cameraForwardVector
)

Parametry

objectPosition
Type: System.Numerics.Vector3

Pozice objektu, který billboardu bude otáčet kolem.

cameraPosition
Type: System.Numerics.Vector3

Poloha kamery.

cameraUpVector
Type: System.Numerics.Vector3

Nahoru vektor fotoaparát.

cameraForwardVector
Type: System.Numerics.Vector3

Dopředná vektor fotoaparát.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Matrix4x4

Vytvořený billboardu.

Zpět na začátek
Zobrazit: