Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Matrix4x4.Decompose (Matrix4x4, Vector3, Quaternion, Vector3)

 

Publikováno: červenec 2016

Se pokusí extrahovat škálování, posunutí a otočení součásti z daného měřítko, natočení nebo převod matice. Vrácená hodnota označuje, zda operace byla úspěšná.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static bool Decompose(
	Matrix4x4 matrix,
	out Vector3 scale,
	out Quaternion rotation,
	out Vector3 translation
)

Parametry

matrix
Type: System.Numerics.Matrix4x4

Zdroj matice.

scale
Type: System.Numerics.Vector3

Když tato metoda vrátí, obsahuje komponentu měřítka transformační matice, pokud operace byla úspěšná.

rotation
Type: System.Numerics.Quaternion

Když tato metoda vrátí, obsahuje komponentu otočení transformační matice, pokud operace byla úspěšná.

translation
Type: System.Numerics.Vector3

Když se vrátí metoda obsahuje součást pro překlad transformační matice, pokud operace byla úspěšná.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud matrix byl úspěšně; jinak rozložit false.

Zpět na začátek
Zobrazit: