Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost Matrix3x2.IsIdentity

 

Publikováno: červenec 2016

Označuje, zda je aktuální matice matice identity.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public bool IsIdentity { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Boolean

true Pokud je aktuální matice matice identity; jinak false.

Zpět na začátek
Zobrazit: