Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Matrix3x2.Multiply (Matrix3x2, Single)

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí matice, která je výsledkem škálování všechny prvky zadaného matice skalární faktorem.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Matrix3x2 Multiply(
	Matrix3x2 value1,
	float value2
)

Parametry

value1
Type: System.Numerics.Matrix3x2

Matice zmenšit.

value2
Type: System.Single

Hodnota měřítka chcete použít.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Matrix3x2

Přizpůsobený matice.

Zpět na začátek
Zobrazit: