Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Konstruktor TransformManyBlock<TInput, TOutput> (Func<TInput, IEnumerable<TOutput>>)

 

Inicializuje novou TransformManyBlock<TInput, TOutput> se zadanou funkcí.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

public TransformManyBlock(
	Func<TInput, IEnumerable<TOutput>> transform
)

Parametry

transform
Type: System.Func<TInput, IEnumerable<TOutput>>

Funkce, která má být vyvolán s každý datový prvek přijata. Všechna data z vráceného IEnumerable<T> bude k dispozici jako výstup z tohoto TransformManyBlock<TInput, TOutput>.

Exception Condition
ArgumentNullException

transform Je null.

Zpět na začátek
Zobrazit: