Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost TransformBlock<TInput, TOutput>.Completion

 

Získá Task představující asynchronní operaci a dokončení bloku toku dat.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

public Task Completion { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Threading.Tasks.Task

Úloha.

Blok toku dat je považován za dokončený, pokud nezpracovává aktuálně zprávu a kdy má zaručit, že nebudou zpracovány žádné další zprávy. Vrácený Task bude přechod do stavu dokončení, po dokončení přidružené bloku. Přejde do TaskStatusRanToCompletion Stav, když bloku dokončí zpracování úspěšně podle bloku toku dat definované sémantiku. Přejde do TaskStatusFaulted Při bloku toku dat bylo dokončeno zpracování předčasně z důvodu neošetřené výjimky a přejde do stavu TaskStatusCanceled Stav po dokončení zpracování předčasně z důvodu přijetí žádost o zrušení bloku toku dat. Pokud úloha skončí ve Faulted stavu, jeho Exception Vlastnosti vrátí AggregateException obsahující jeden nebo více výjimky, které způsobily selhání bloku.

Zpět na začátek
Zobrazit: