Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda WriteOnceBlock<T>.ISourceBlock<T>.ConsumeMessage (DataflowMessageHeader, ITargetBlock<T>, Boolean)

 

Voláno rozhraním spojen ITargetBlock<TInput> přijmout a využívat DataflowMessageHeader dříve nabízí to ISourceBlock<TOutput>.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

T ISourceBlock<T>.ConsumeMessage(
	DataflowMessageHeader messageHeader,
	ITargetBlock<T> target,
	out bool messageConsumed
)

Parametry

messageHeader
Type: System.Threading.Tasks.Dataflow.DataflowMessageHeader

DataflowMessageHeader Spotřebovávanou zprávy.

target
Type: System.Threading.Tasks.Dataflow.ITargetBlock<T>

ITargetBlock<TInput> Využívání zprávy.

messageConsumed
Type: System.Boolean

true Pokud zpráva se úspěšně spotřebovala; v opačném false.

Návratová hodnota

Type: T

Hodnota spotřebované zprávy. To může odpovídat na jiný DataflowMessageHeader instance, než byla vyhrazena a předá jako messageHeader k ConsumeMessage. Využívání ITargetBlock<TInput> musí používat vrácené hodnoty namísto hodnoty předány jako messageValue prostřednictvím OfferMessage.

Pokud požadovaná zpráva není k dispozici, bude vrácenou hodnotu null.

Exception Condition
ArgumentException

messageHeader Není platný.

ArgumentNullException

target Je null.

Pouze ITargetBlock<TInput> instance propojených s tímto ISourceBlock<TOutput> může použít instanci ConsumeMessage, a musí použít jenom využívat DataflowMessageHeader instance dříve nabízené tento zdroj k cíli.

Zpět na začátek
Zobrazit: