Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Konstruktor WriteOnceBlock<T> (Func<T, T>, DataflowBlockOptions)

 

Inicializuje novou WriteOnceBlock<T> se zadaným DataflowBlockOptions.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

public WriteOnceBlock(
	Func<T, T> cloningFunction,
	DataflowBlockOptions dataflowBlockOptions
)

Parametry

cloningFunction
Type: System.Func<T, T>

Funkce sloužící k klonování dat při nabídce na jiné bloky.

dataflowBlockOptions
Type: System.Threading.Tasks.Dataflow.DataflowBlockOptions

Možnosti, který konfigurujete tato WriteOnceBlock<T>.

Exception Condition
ArgumentNullException

dataflowBlockOptions Je null.

Zpět na začátek
Zobrazit: