Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda WriteOnceBlock<T>.Complete ()

 

Signalizuje do IDataflowBlock že by neměla přijímat ani vytvářet žádné další zprávy ani využívat všechny více odložených zprávy.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

public void Complete()

Po Complete byla volána v bloku toku dat, že bloku dokončí a jeho Completion úloha přejde do konečného stavu po zpracovala všechny dříve dostupná data. Complete bude není bloku čeká na dokončení proběhnout, ale spíš zahájí žádost; Čekání na dokončení proběhnout, Completion úloh mohou být použity.

Zpět na začátek
Zobrazit: