Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vlastnost TransformBlock<TInput, TOutput>.InputCount

 

Získá počet vstupních položek, které čekají na zpracování podle tohoto bloku.

Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

public int InputCount { get; }

Hodnota vlastnosti

Type: System.Int32

Počet vstupních položek.

InputCount Neobsahuje žádné položky, které aktuálně zpracovávaných bloku nebo všechny položky, které již byly zpracovány bloku.

Zpět na začátek
Zobrazit: