Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Konstruktor TransformBlock<TInput, TOutput> (Func<TInput, Task<TOutput>>, ExecutionDataflowBlockOptions)

 
Obor názvů:   System.Threading.Tasks.Dataflow
Sestavení:  System.Threading.Tasks.Dataflow (v System.Threading.Tasks.Dataflow.dll)

public TransformBlock(
	Func<TInput, Task<TOutput>> transform,
	ExecutionDataflowBlockOptions dataflowBlockOptions
)

Parametry

transform
Type: System.Func<TInput, Task<TOutput>>

Funkce, která má být vyvolán s každý datový prvek přijata.

dataflowBlockOptions
Type: System.Threading.Tasks.Dataflow.ExecutionDataflowBlockOptions

Možnosti, který konfigurujete tato TransformBlock<TInput, TOutput>.

Exception Condition
ArgumentNullException

transform Je null.

- nebo -

dataflowBlockOptions Je null.

Zpět na začátek
Zobrazit: