Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Vector4.Inequality Operátor (Vector4, Vector4)

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí hodnotu, která označuje, zda dva zadané vektory nejsou shodné.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static bool operator !=(
	Vector4 left,
	Vector4 right
)

Parametry

left
Type: System.Numerics.Vector4

První vektor k porovnání.

right
Type: System.Numerics.Vector4

Druhý vektor k porovnání.

Návratová hodnota

Type: System.Boolean

true Pokud left a right nejsou stejné; jinak false.

Zpět na začátek
Zobrazit: