Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector4.Transform (Vector4, Matrix4x4)

 

Publikováno: červenec 2016

Transformuje four-dimensional vector podle zadané matice 4 x 4.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector4 Transform(
	Vector4 vector,
	Matrix4x4 matrix
)

Parametry

vector
Type: System.Numerics.Vector4

Vektor k transformaci.

matrix
Type: System.Numerics.Matrix4x4

Transformační matice.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Vector4

Transformovaná vektoru.

Zpět na začátek
Zobrazit: