Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector4.Transform (Vector2, Quaternion)

 

Publikováno: červenec 2016

Transformuje dvourozměrné vector zadanou hodnotou Quaternion otočení.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector4 Transform(
	Vector2 value,
	Quaternion rotation
)

Parametry

value
Type: System.Numerics.Vector2

Vektor otočení.

rotation
Type: System.Numerics.Quaternion

Otočení, který chcete použít.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Vector4

Transformovaná vektoru.

Zpět na začátek
Zobrazit: