Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector4.ToString ()

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální instance pomocí výchozího formátování.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public override string ToString()

Návratová hodnota

Type: System.String

Řetězcová reprezentace aktuální instance.

Tato metoda vrátí řetězec, ve kterém je každý prvek vektoru naformátována pomocí formátu (Obecné) řetězec "G" a konvence formátování aktuální jazykové verzi vlákna. "<" A ">" znaky se používají k začínat a končit řetězec a aktuální jazykové verze NumberFormatInfo.NumberGroupSeparator vlastnost následované mezerou slouží k oddělení jednotlivých prvků.

Zpět na začátek
Zobrazit: