Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector4.Multiply (Vector4, Vector4)

 

Publikováno: červenec 2016

Vynásobí dva vektory společně.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector4 Multiply(
	Vector4 left,
	Vector4 right
)

Parametry

left
Type: System.Numerics.Vector4

Prvním vektoru.

right
Type: System.Numerics.Vector4

Druhý vektoru.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Vector4

Vektor produktu.

Zpět na začátek
Zobrazit: