Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector4.Clamp (Vector4, Vector4, Vector4)

 

Publikováno: červenec 2016

Omezuje vector mezi minimální a maximální hodnota.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector4 Clamp(
	Vector4 value1,
	Vector4 min,
	Vector4 max
)

Parametry

value1
Type: System.Numerics.Vector4

Vektor, který chcete omezit.

min
Type: System.Numerics.Vector4

Minimální hodnota.

max
Type: System.Numerics.Vector4

Maximální hodnota.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Vector4

Omezená vektoru.

Zpět na začátek
Zobrazit: