Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector4.Abs (Vector4)

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí vektor, jehož prvky jsou absolutní hodnoty jednotlivých prvků zadaného vektoru.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public static Vector4 Abs(
	Vector4 value
)

Parametry

value
Type: System.Numerics.Vector4

Vektor.

Návratová hodnota

Type: System.Numerics.Vector4

Absolutní hodnota vektoru.

Zpět na začátek
Zobrazit: