Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Konstruktor Vector4 (Vector2, Single, Single)

 

Publikováno: červenec 2016

Vytvoří nový Vector4 objekt ze zadaného Vector2 objektu a a Z a W komponenty.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public Vector4(
	Vector2 value,
	float z,
	float w
)

Parametry

value
Type: System.Numerics.Vector2

Vektor, který se má použít pro součásti X a Y.

z
Type: System.Single

Z komponenty.

w
Type: System.Single

W součást.

Zpět na začátek
Zobrazit: