Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector3.Length ()

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí délku tento objekt vektoru.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public float Length()

Návratová hodnota

Type: System.Single

Délka vektoru.

Zpět na začátek
Zobrazit: