Tento článek byl přeložený strojově. Pokud chcete zobrazit článek v angličtině, zaškrtněte políčko Angličtina. Anglickou verzi článku můžete také zobrazit v místním okně přesunutím ukazatele myši nad text.
Překlad
Angličtina

Metoda Vector3.ToString (String, IFormatProvider)

 

Publikováno: červenec 2016

Vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální instance pomocí určeného formátu řetězce pro formátování jednotlivých prvků a poskytovatele určeného formátu pro definování formátování specifické pro jazykovou verzi.

Obor názvů:   System.Numerics
Sestavení:  System.Numerics.Vectors (v System.Numerics.Vectors.dll)

public string ToString(
	string format,
	IFormatProvider formatProvider
)

Parametry

format
Type: System.String

A nebo, který definuje formát jednotlivé elementy.

formatProvider
Type: System.IFormatProvider

Poskytovatele formátu, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.

Návratová hodnota

Type: System.String

Řetězcová reprezentace aktuální instance.

Tato metoda vrátí řetězec, ve kterém je každý prvek vektoru naformátována pomocí format a formatProvider. "<" A ">" znaky se používají k začínat a končit řetězec a poskytovatele formátu NumberFormatInfo.NumberGroupSeparator vlastnost následuje mezera se používá k oddělení jednotlivých prvků.

Zpět na začátek
Zobrazit: